จองที่ร้าน Restaurant Belage

※ Please stand at the 1F Tokyo Kaikan reception desk when visiting our shop.
※ It is very sorry to trouble you when you visit the store after 20:00, but please call the store.


Please note that the seat specification may not meet your request.

▶ If you can not contact after 30 minutes of reservation, it may be considered as cancellation if you can not avoid it. If you are late, please contact us.
▶Please contact the store directly when booking for more than 7 people.

For inquiries by phone: 03-5255-1519
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please fill in if you have any allergy or food that you are not good at.
[Option] Message dessert plate (¥550) We will put your favorite message on the dessert of the course you reserved. Please check the box below only if you wish. Also, please enter the content of the message you would like to include in the request field. (If you do not need a message dessert plate, please leave it blank)

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.