จองที่ร้าน BETELNUT

Official reservation site “The HUGE CLUB” app released! Search for [Huge Club] on [AppStore][GooglePlay]! ▼Click here to download the app▼ *Reservations are accepted for 2 or more adults. *Last order for dinner time will be 21:30. *Only drinks will be served between 15:00 and 17:00 on weekdays. *If you are bringing children under elementary school age to our store, please contact the store directly. *We do not accept seat reservations. *Reservations must be made 2 hours from the reservation time for seats only, and 2 hours and 20 minutes for course reservations. *If we do not hear from you within 10 minutes of your reservation time, your reservation will be automatically cancelled. *A table charge of 440 yen (tax included) per person will be applied after 5pm on weekdays and 3pm on Saturdays, Sundays, and holidays, and a 10% late-night charge will be applied after 10pm. ★About children *Please refrain from bringing home-made lunch boxes, rice balls, or fruit. (If you bring baby food, please use commercially available baby food.) *There are a limited number of table seats available for customers with children. Please let us know at the time of reservation if you will be bringing a stroller.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.