จองที่ร้าน BETELNUT

With due consideration for infection prevention, we operate restaurants and take out according to the requests of each local government. [Business Hours] From 1/21 to 11: 00-21: 00. * Reserved seats are available for 2 hours and 20 minutes. * Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection. * If you do not contact us within 20 minutes from the reservation time, we apologize for the inconvenience, but it will be automatically canceled. * Koperto [seat fee] after 17:00 and midnight fee after 22:00 will be charged 10%. ★ About children's information ※ Please refrain from bringing in handmade lunch boxes, rice balls and fruits. (When you bring in baby food, please use commercially available baby food.) * There is a limit to the table seats that can guide customers with children. Please let us know when you make a reservation when you come to the store with a stroller.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.