จองที่ร้าน BETELNUT

We are operating a restaurant with due consideration for infection prevention.

We are open from March 21st until 21:00.

* Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.
* If you do not contact us within 20 minutes of your reservation time, we apologize for the inconvenience, but we will automatically cancel your reservation.
* We charge of Coperto [seat fee] after 17:00 and midnight fee after 22:00.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.