จองที่ร้าน BETELNUT

We give due consideration to infection prevention and operate restaurants and take out according to the requests of each local government. * Reserved seats are available for 2 hours and 20 minutes. * Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection. * Reservations including preschool children can only be made by phone. * Please refrain from bringing in handmade lunch boxes and rice balls. (If you bring in baby food, please use commercially available baby food.) * If you do not contact us within 20 minutes from the reservation time, we apologize for the inconvenience, but we will automatically cancel it. * 10% of Koperto [seat fee] and midnight fee after 22:00 will be charged after 17:00.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.