Đặt bàn tại BETELNUT

■Reservations from THE HUGE CLUB (restaurant membership point system) are also recommended ■Click here to register as a member *Only drinks will be served from 15:00 to 17:00 from January 23rd. *We apologize for the inconvenience, but please contact the store for children under elementary school age. *We do not accept seat reservations. *Reserved seats are charged from the reservation time to 2 hours for seat reservations, and 2 hours and 20 minutes for course reservations. *If we do not hear from you within 20 minutes of your reservation time, your reservation will be automatically cancelled. * Coperto [table charge] after 17:00 and 10% late-night charge after 22:00. ★Information about children ※Please refrain from bringing home-made lunch boxes, rice balls, or fruits. (When bringing in baby food, please use commercially available baby food.) *There are a limited number of table seats available for customers with children. Please let us know at the time of booking if you are coming with a stroller.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.