จองที่ร้าน Big Iowa BBQ

■ Our Business hours
Every day 16: 00-23: 30 (Food L.O. 22:45)

▶ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.
▶ If you cannot contact us after 15 minutes of your reservation time, we may be forced to cancel, so please be sure to contact us if you are late.
▶ For reservations for 31 people or more, please contact the store directly.

Inquiries by phone: 03-3589-3304

■ Even if you cannot make a reservation online at the desired date and time, we may be able to guide you to your seat by phone. Please feel free to contact us.
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have any allergic ingredients, please write them down.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.