Đặt bàn tại Big Iowa BBQ

■ Our Business hours
Every day 16: 00-23: 30 (Food L.O. 22:45)

▶ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.
▶ If you cannot contact us after 15 minutes of your reservation time, we may be forced to cancel, so please be sure to contact us if you are late.
▶ For reservations for 31 people or more, please contact the store directly.

Inquiries by phone: 03-3589-3304

■ Even if you cannot make a reservation online at the desired date and time, we may be able to guide you to your seat by phone. Please feel free to contact us.
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

If you have any allergic ingredients, please write them down.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.