จองที่ร้าน Bistrot Orange

◎ Your reservation at the lunch time will be taken only at 11:00 am to 11:30 am.
◎ At dinner, you can choose your specify time.
◎ Various private parties are available. (Seated: 26 people, buffet: 40 people)
In that case, please contact us by phone.

We look forward having delicious time with you!!

Bistrot Orange staff
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you wish to anniversary plate, please write down the message below.
Ex. Happy Birthday Brian!!!
If you have an allergy, please fill in the demand column.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.