จองที่ร้าน Grill & Dining G/ Lake Biwa Mariiott Hotel

Reservation ● Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection. ● If you cannot contact us after 30 minutes of reservation time, we may be forced to cancel, so please be sure to contact us if you are late. ● For reservations for 9 people or more, please contact the store directly. Inquiries by phone: 077-585-6100 (representative) ● See the entire menu
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have any foods that you are not good at or have allergies to, please be sure to fill in the details. * We will do our best to accommodate you, but we may not be able to accommodate some seasonings. Example: 1 person with allergies to shellfish, not good. Cooked extract is OK. Example: One egg allergy, hamburger steak, etc. can be connected. Example: Both of them are not good at garlic, so it's not that they can't eat it. Due to purchasing, we cannot change the menu on the day. * Notes on dealing with food allergies (1) We confirm the ingredients used based on the information from the manufacturer. (2) Since cooking is done in the same kitchen as other menus, and the same cooking and cleaning equipment is used as other menus, a small amount of allergen substances may be mixed in during the cooking process. ③ Please note that the food we serve is not a complete allergy-friendly menu due to the above reasons. Please note that if the symptoms are severe, we may be forced to decline for the safety of our customers. ④ When ordering, please check the above contents and make the final decision by the customer.
If you have any questions regarding your reservation, please fill in the following. We will contact you after confirmation.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป