จองที่ร้าน BUTTERMILK CHANNEL

◆ We only accept dinner time for reservation.
◆ Online reservation will be accepted up to one month ahead.
◆ Please inform us about food allergies etc.
◆ For reservations with more than 9 people, please contact us by phone (050-3171-8928).
◆ If you are late for more than 30 minutes from the time of reservation, we may automatically cancel it.

การร้องขอ

※ Please note if you have any food allergies and dietary restrictions.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.