จองที่ร้าน El Caliente (Shinagawa)

In order to prevent the further spread of COVID-19 and to protect
both our loyal customers and staffs, all HUGE restaurants located in Japan will be closed temporarily from April 4th until April 30th, 2020.


We are taking the liberty of informing that we have the reservation time restriction 2h/20mins for dinner(17:00~) and 2h for lunch.
Please note that your reservation may be canceled if you are delayed over 20 minutes from your reservation time.
Only non smoking tables reservation are available.Please contact us if you would like to request smoking tables.
Store phone number:03-5495-7261

Please not that children under elementary school are not admitted from 11:00 to 13:00 on weekdays. We appreciate your understanding.
We kindly ask you for an additional as a table charge after 5:00 p.m., and 10% late night charge after 10:00 p.m.
12 ปีและต่ำกว่า
6 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have allergic ingredients, please fill in.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.