จองที่ร้าน capi

You can make smart payments after coming to the store with the card at the time of reservation. If you wish, please select "Use contactless payment" on the next page. Click here for details. ▶ Reservations are closed at 22:00 two days in advance and are accepted up to two months in advance . ▶ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection. ▶ If you cannot contact us after 15 minutes of reservation time, we may be forced to cancel, so please be sure to contact us if you are late. ▶ Children must be in junior high school or above . ▶ ︎Please be sure to call us to cancel your reservation. Inquiries by phone: 050-3138-6188

การร้องขอ

Please tell me if you have allergic ingredients. * If you do not inform us, we will not be able to change the ingredients on the day. Please be sure to fill in if you have allergies. If so, please enter the details in the request column. Example: Allergy to shrimp, NG extract is not good at onions, can be eaten if heated, etc.
Please let us know the purpose of your visit. (Multiple selections are possible)
* If you have selected Question 2 << Anniversary >> and would like a message plate, please enter the content of your message.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.