จองที่ร้าน Cha Cha Hana

●Hand sanitizer is now available throughout the hotel. We highly recommend practicing proper hand sanitization at all times.
if you are experiencing a fever or cough, or if you are feeling unwell in any way
We reserve the right to refuse accommodation and access to the building based on your health condition, regardless of any reservations.

●Please note that the 100% of the price will be charged

●Please note that the 100% of the price will be charged if you cancel the reservation or number of people decrease on that day.

●Please note that the reservation is automatically cancelled if you don't show up reservation after a quarter past.
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.