จองที่ร้าน Les Chanterelles

■We ask all customers at the same table to choose the same course, in principle.
■If you have 3 or more guests, please select a course menu before your visit.
■Please contact us directly if you have more than 5 guests.
■We would like to respond to the needs of each guest as much as possible, so we would appreciate it if you could let us know in advance any food allergies, unpleasant ingredients, and/or quantity of your preferences.
■Children under the age of 12 may not use our restaurant.
■Message plates can be prepared for birthday, anniversary or any celebration, so please contact us.

การร้องขอ

Weak food ingredients, customers with allergies, please fill out.
If you request an anniversary plate please enter a message in the request column.
※ We will rewrite the meaning of 「Happy Birthday ●●●」 「Happy Wedding ●●●」 to French and we will be prepared.
※ Please name the alphabet.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.