จองที่ร้าน THE LOUNGE/Courtyard by Marriott Nagoya

Click here to make a reservation for all-day dining CRUST

*We are taking the following measures to prevent the spread of COVID-19 infections.
➤ Before entering our restaurant, sanitize your hands with alcohol disinfectant.
➤ We ask that you take up to 4 people per table and up to 2 hours and refrain from talking in a loud voice.
➤ Regardless of whether you have been vaccinated or not, we may refuse to use our restaurant if you don't cooperate for following our instructions.

➤ All of our seats are non-smoking.
➤ Actual dishes may differ from the pictures.
➤ Menu items may change without prior notice due to the supply and seasonal conditions.
➤ Online limited plans cannot be used in conjunction with other benefits or discounts.
➤ Note that we may not be able to meet your request regarding the designation of seat.
➤ If you fail to visit within 15 minutes after your reserved time without any contact, we may automatically cancel your reservation.
➤ If you would like to make a reservation for more than 10 people, please contact us directly.
☎ +81 52-228-2217 (Reception hours: 9:00~21:00)

【Cancellation Policy】
On the day: 100% (Regardless of whether you have contacted us or not)
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have any food allergies or restrictions, please let us know in advance.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.