จองที่ร้าน DADAI THAI VIETNAMESE DIM SUM

Business will resume from May 19th

* Reservations on Saturdays, Sundays, and holidays will be subject to the following time restrictions.
・ 11: 00 ~ 17: 00 2 hours from the reserved time
・ 2 hours 20 minutes from the reserved time after 17:00

* Seats cannot be specified. Please note. * We are limited to the area where you can visit with children.
* If you have children, please select the number of people according to their age.
* We do not allow strollers to be brought into the seats. We will keep it at the store entrance.
* We are very sorry, but we do not have baby chairs. * Children can only bring baby food in a commercially available plastic container.
16 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.