จองที่ร้าน DevilCraft Kanda

Reservation seating times are for 2 hours.
(Food Last Call: 60 min. before end of seating time, Drinks: 30 min. before)
One drink minimum drink order required (preferably DC beer ;-).

Counter seats available for walk-in customers available first-come, first-serve.
For today's reservations and take-out orders, please call us at 03-6265-1779.

For cancellations, changes to rsvn time, guest number, etc, please call us or revise your reservation online. A cancellation charge will be charged to guests who cancel or reduce guest number on the day of your reservation.

Deep Dish Pizza orders may take up to 60 minutes from time of order to table delivery during peak times.
Please enter your pre-order in the request box below to ensure prompt service.
 ΨFood menuΨ 
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.