จองที่ร้าน EBESU Robata & Sushi – Modern Japanese Bistro

【Table Turnover Time】
In order to for us to accommodate every guests and smoothly operate during our business hours, the duration of your dining time will be limited to:

1 hr 30 minutes for parties up to 2 guests
1 hr 45 minutes for parties up to 4 guests
2 hours 15 minutes for parties more than 5 guests.

Please let us know in advance if you'd like to have a longer duration and we would do our best to accommodate to your request!

【Running Late / Grace Periods】
When the party is more than 20 minutes late without notifying the restaurant, the reservation will be cancelled.

【Large Groups / Private Room Inquiry】
Any questions regarding private dining rooms or a reservation with parties larger than 6 guests, please contact us at (972)212-4564. Thank you!


【Food Allergy Notice】
Please be advised that food prepared at EBESU contains common allergens
and they are listed on the menu with colored indications.

Even if the menu item does not indicate the allergens, we cannot guarantee that menu item is free of common allergens as the item can be in contact with shared kitchen surfaces and equipments, or cooked with common fryer oil.
In cases of severe allergies, please notify our staff
4 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

We take all food allergies seriously. To ensure the safety of our customers, please indicate if you have allergies.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.