จองที่ร้าน 新政No.6限定ボトル抽選フォーム - ACE HOTEL KYOTO

This reservation site is for the lottery and winners will be notified by mail.
Please note that when you make a reservation you will not be making a purchase or guaranteed to win.
The application deadline is June 14th at noon.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.