จองที่ร้าน Florilège

We will close our restaurant from July 21st temporarily and will change the location.

▶ We do not accept seat designation (counter seats, semi-private rooms).
▶ If you do not contact us and are behind the reservation time by 20 minutes or more, we may cancel it automatically. If you change or cancel your reservation, please be sure to contact the store.
▶ We will prepare one course for you, so when you make a reservation, we ask about allergies of ingredients and ingredients that you can not eat.
▶ If you cancel or change the number of people on the day, you will be charged the full amount of the meal (including tax and service charge).
▶ Children must visit a junior high school student or older.
▶ There is no strict dress code, but men's shorts and sandals are not allowed.
▶ For reservations for more than 5 people, please call.
▶ It may be difficult to make a call during business hours. We appreciate your understanding.

03-6440-0878

การร้องขอ

If you have any food allergies or restrictions, please specify in the requested field
If you would like a message plate for special occasion, please enter the message content.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป