จองที่ร้าน Akira Back - Four Seasons Hotel Seoul

● We arrange seats in the order of reservation and please mind that it may not always be possible to meet your seating requests.
● Please mind that promotion menu can not be used in conjunction with other benefits / discounts.
● Cake order require minimum 2 days for preparation.
● For the group reservation of 8 people or above and private dining room, please contact us via phone.
● For private room booking, there are different minimum guarantee fee upon room type and credit card authorization form is requested.
● No outside food is allowed inside the restaurant.

※ Operation Hours
Lunch : 11:30AM - 2:30PM
Dinner : 5:30PM - 21:30PM

*Dinner on 24th, 25th, 26th and 31st Dec 2021 will be operated from 5PM.

※ Festive Course Set on 24th, 25th, 26th and 31st Dec.
Festive Lunch on 24th, 31st : 95,000 KRW Per person
Festive Brunch on 25th, 26th : 125,000 KRW Per person
Festive Dinner on 24th-26th and 31st : 250,000 KRW Per person

※ Please contact us at +82-6388-5500
13 ปีและต่ำกว่า
4 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Indulge in unmatched dining and lifestyle benefits by becoming a member of Taste by Four Seasons, our first food and beverage loyalty program that gives you greater access to extraordinary culinary experiences at our Hotel.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.