จองที่ร้าน Charles H. - Four Seasons Hotel Seoul

● Young visitors under the age of 18 (International age) are not permitted to enter Charles H.
● Please note that it may not always be possible to meet your seating requests.
● Please contact via phone call for above 6 persons reservation.
● For private room, the minimum guarantee fee is 2 million won per 3 hours.
● Cake order require minimum 48 hours for preparation in advance, and you can make reservations faster and easier through the link below.
https://four-seasons-hotel-seoul.myshopify.com
● No outside food is allowed inside the bar.

※ Operation Hours

Everyday 18:00 - 1:30

※ Contact : Restaurant reservation +82 2 6388 5500

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป