จองที่ร้าน Charles H. - Four Seasons Hotel Seoul

● Please note that it may not always be possible to meet your seating requests.
● Please contact via phone call for above 8 persons reservation.
● For reservation, there are different minimum guarantee fee by number of guests.
● For private room, the minimum guarantee fee is 2 million won per 3 hours.
※ Operation Hours
SUN - WED : 6PM - 1AM
THUR - SAT : 6PM - 2:30AM ※ Contact : Restaurant reservation +82 2 6388 5500

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.