จองที่ร้าน VIRTÙ - Four Seasons Hotel Tokyo at Otemachi

We would like to inform you that our business hours of Virtu have been changed as follows from December 1st, 2023.

Sun to Wed  and Public Holiday 17:00 to 24:00 / Last Order Food at 23:00 - Beverage at 23:30
Thu and Sat 17:00 to 24:30 / Last Order Food at 23:00 - Beverage at 24:00

■ We do not allow customers under the age of 20 to enter our restaurant.
■ No specific (window, indoor or outside) seats are guaranteed.
■No smoking allowed on the premises.
■ Please kindly informed that our bar respects a smart casual dress code. (Not permitted: shots, open sandals and sleeveless shirts for gentleman.)
■If you require any further assistance, please contact us +81 03-6810-0655.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.