Đặt bàn tại VIRTÙ - Four Seasons Hotel Tokyo at Otemachi

We would like to inform you that our business hours of Virtu have been changed as follows from December 1st, 2023.

Sun to Wed  and Public Holiday 17:00 to 24:00 / Last Order Food at 23:00 - Beverage at 23:30
Thu and Sat 17:00 to 24:30 / Last Order Food at 23:00 - Beverage at 24:00

■ We do not allow customers under the age of 20 to enter our restaurant.
■ No specific (window, indoor or outside) seats are guaranteed.
■No smoking allowed on the premises.
■ Please kindly informed that our bar respects a smart casual dress code. (Not permitted: shots, open sandals and sleeveless shirts for gentleman.)
■If you require any further assistance, please contact us +81 03-6810-0655.

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.