จองที่ร้าน Fuglen Sangubashi

◉Please refrain from using strongly scented perfumes, hairspray, hair conditioners, etc. when coming to the store.

◉If we cannot contact you within 15 minutes of your scheduled reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you will be late.

◉Children must be 12 years of age or older to enter the store. Children are welcome at our other locations.
Click here for information on other stores

◉Inquiries: 050-1720-3001
Email: sangubashi@fuglen.no
Reservations will only be accepted online. Please note that we may not be able to answer the phone during business hours (12:00-18:00).

การร้องขอ

If you have any food allergies, please let us know.
*When taking photos inside the store, please be careful not to take photos of other customers. *Please refrain from using strongly scented perfumes, hairspray, hair conditioners, etc. when coming to the store.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.