Đặt bàn tại Fuglen Sangubashi

◉Please refrain from using strongly scented perfumes, hairspray, hair conditioners, etc. when coming to the store.

◉If we cannot contact you within 15 minutes of your scheduled reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you will be late.

◉Children must be 12 years of age or older to enter the store. Children are welcome at our other locations.
Click here for information on other stores

◉Inquiries: 050-1720-3001
Email: sangubashi@fuglen.no
Reservations will only be accepted online. Please note that we may not be able to answer the phone during business hours (12:00-18:00).

Yêu cầu

If you have any food allergies, please let us know.
*When taking photos inside the store, please be careful not to take photos of other customers. *Please refrain from using strongly scented perfumes, hairspray, hair conditioners, etc. when coming to the store.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.