จองที่ร้าน R restaurant & bar - The Gate Hotel 雷門

12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please inform us of any allergies or restrictions beforehand.
We can ready dessert plate for birthday or anniversary, please inform us of message. Ex) Happy Birthday 〇〇. Happy Wedding 〇〇&〇〇. 1st Anniversary〇〇&〇〇.
★ If you wish to have Anniversary or Birthday, you can choose from the following. Also, please feel free to tell us along with the text content. A, ¥ 920 Gateau chocolate B, ¥ 3,300 Assorted fruits ■ Planners can also receive plate letters for dessert. HAPPY ANNIVARSARY 〇 〇 HAPPY BIRTHDAY 〇 〇 ....

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.