จองที่ร้าน Ginza Enzo

We require all guests to confirm their tables by 5pm one day prior the reservation. If you fail to confirm, we can’t guarantee your table.
▶Please call us if you have a special request that requires our response, or for reservations of 10 people or more.

A 100% cancellation charge applies for any no-shows.
Your reservation may be cancelled if you do not arrive 30 minutes after your reserved time without prior notice.
※Menus and prices may change without any notification.
โปรดเลือกเวลาในโซนเวลาท้องถิ่นของร้าน

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.