จองที่ร้าน Ginza iwa

- Please note that we do not accept debit cards for online reservations.
- Specific table requests are subject to availability.
- If you late for more than 30 minutes we will cancel your reservation and cancellation fee will be applied.
- Contact us directly by phone if you have allergy to alcohol or seasonings. Please note that we might not be able to meet your requirements.
- Children the age of 10 years and under are not allowed in Ginza Iwa.
- Please note that we might be unable to meet needs of children with allergies. Please let us know in advance if your child has any dietary restrictions otherwise we hold the right to cancel your reservation.
- Please refrain from bringing suitcase into the restaurant.
- Please not there is no elevator in the store.
- Call us directly if you would like to make reservation for Sunday or holiday for the time other than 12pm

การร้องขอ

Hotel in Japan (if applicable), please write hotel name below.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.