จองที่ร้าน Glace L'etoile

<About Reservations>
▶Please note that we may not be able to accommodate your request for seat specification.
▶If we cannot contact you within 15 minutes of your scheduled reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you will be late. ▶For reservations for 5 or more people, please contact the store directly.

<Request from the store>
▶Please refrain from coming to the store wearing strongly scented perfume. ▶Our store is completely cashless. Please note that we do not accept cash.
<Cancellation Policy>
▶For cancellations made the day before or without prior notice, 50% of the course price will be charged as a cancellation fee.
▶For same-day cancellations or unauthorized cancellations, 100% of the course price will be charged as a cancellation fee.

For inquiries by phone: 03-5544-8796

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.