จองที่ร้าน Kaiseki Kadan

▶Please kindly note that sometimes the seat will not be able to be
assigned as you request.

▶ Please kindly advise in advance if you delay the time you reserve.
In the case that you arrive 30 min. after the reserved time, the seats
will be cancelled.

▶ Over 12 persons reservation , please kindly conatct with us directly by phone +81-(0) 460-82-3331 or by e-mail : kadan@gorakadan.com
6 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please kindly advise in advance if you have the allergy for the ingredients.
If not please reply "No"
The restaurant is old building so that no elavator is equipped.
Please kindly advise in advise If you have the trouble with leg to step up or down the stairs

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน