จองที่ร้าน Gracia

If you wish to cancel your reservation on the day of your visit, please contact the restaurant.
Important information about your meal
We reserve a 10-minute window from the time of your reservation for you to make your reservation. If you arrive later than 10 minutes after the reserved time, please call us.
Tel: 03-6432-5013

Please make sure that your email address and telephone number are up to date as we may need to contact you regarding your booking.

Your seat is reserved for 2 hours.

การร้องขอ

If you have any food allergies, please make sure to fill in this form.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.