จองที่ร้าน Illume Spa and Fitness - Grand Hyatt Manila

►Please come 30 mins in advance before your treatment time to enjoy the Wetfloor
facilities that include: Sauna, Steam, Hot Tub Jacuzzi & Experiential Shower.
►Wetfloor Attire: Swimwear.
►18 years old and above*.
►Pre-natal massage not available.
►Clients under the influence of alcohol will not be given any massage treatment.
►Please call the Spa directly for more information.

การร้องขอ

Are you a World of Hyatt Member? If yes, please provide your Membership Number below.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.