Đặt bàn tại Illume Spa and Fitness - Grand Hyatt Manila

►Please come 30 mins in advance before your treatment time to enjoy the Wetfloor
facilities that include: Sauna, Steam, Hot Tub Jacuzzi & Experiential Shower.
►Wetfloor Attire: Swimwear.
►18 years old and above*.
►Pre-natal massage not available.
►Clients under the influence of alcohol will not be given any massage treatment.
►Please call the Spa directly for more information.

Yêu cầu

Are you a World of Hyatt Member? If yes, please provide your Membership Number below.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.