จองที่ร้าน 【TAKE OUT】Tea Lounge - Hotel Granvia Osaka

[About reservations] Please make your reservation by 5:00 pm four days before your desired pick-up date (TEL. 06-6347-1402) *Depending on the availability of ingredients and sales status, items may be sold out. *We cannot accommodate food allergies. *Contents may change or end without notice. *Cancellation policy 100% on the day *Please contact the store in advance if you wish to change or cancel the number of items. *PC recommended environment: Google Chrome/Firefox [Store pick-up location/time] Tea Lounge 10:00-18:00 *Please eat as soon as possible after taking it home *JR Hotel members discount and advance payment discount cannot be used together *JR Hotel members points will not be awarded. Please select the date and time you would like to pick up your takeout items below. For the number of people making a reservation, please enter the number of people who will be eating the meal.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.