จองที่ร้าน grigio

・ Table seats in the store are non-smoking.・ You can smoke on the terrace.・ We do not accept reservations for lunchtime on weekdays. -Since the terrace seat does not have a roof, it can not be used in rainy weather. In that case, there may be cases where you can not prepare a seat if there are no seats available because the store is full. If you can not use the terrace seating in rainy weather, we will contact you by 16:00 on the day.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.