จองที่ร้าน grigio la tavola

[Store information] Official website: http://www.grigio.jp/
TEL: 03-5545-6885 Reservations can also be made by phone.
[Notice and precautions regarding changes in business hours]
Weekdays 11:00-15:00/17:00-22:00 (LO 21:00)
Weekends and holidays 11:00-22:00 (LO 21:00)
I will have it. Thank you very much.
*Subject to change due to social conditions. Please note.
[Notes]
▶We may not be able to accommodate your request for seat designation.
▶If we are unable to contact you within 15 minutes of your reservation time, we may consider your reservation as cancelled.
▶Depending on weather conditions and public transportation conditions, we may be forced to change business hours or temporarily close.
▶ If you change or cancel the number of people on the day, you may be charged for the meal of the reserved course.
12 ปีและต่ำกว่า
4 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have any food allergies, please list them here
Please tell us how you found out about the store.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.