จองที่ร้าน grigio

 No smoking in the restaurant or on the terrace.
 We do not accept reservations for lunch time on weekdays.
 We do not accept reservations during lunch time on weekdays. ・Terrace seats are not covered and cannot be used in the event of rain.
 If you have made a reservation for terrace seating and there are no seats available inside the restaurant, we may not be able to provide alternative seating in the event of rain.

If you have any other requests or opinions about the restaurant, please contact us by e-mail.
grigio@zetton.co.jp

[As a precaution against infectious diseases
As professionals, we will do our best to ensure the safety and security of our customers and associates.
For more information, please visit About the new guideline "zetton PROMISE".
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.