จองที่ร้าน เกี๊ยวน้ำซุปเนื้อ

Gyopao is a Japanese-Taiwanese fusion restaurant in Roppongi. Here and only here, you can enjoy our namesake soup dumplings served in chicken bone broth, which earned us the #1 spot on TripAdvisor!
Our cozy, quirky space is always filled with happy customers, and is loved not only by locals but also by guests from all over the world.
Come have a taste of GYOPAO, our juicy, mouth-watering signature dish!

▶Cash payment is not possible because it is completely cashless
▶ When the restaurant is crowded, you may be asked to share a table
▶ Reservations that are more than 5 minutes late may be cancelled
▶ Same-day reservations are accepted until 15:00
▶ For other inquiries, Click here
▶We will start test operations for weekday lunches from January. Popular slots fill up quickly, so please make your reservations early.
▶After making a reservation, there is a possibility that the restaurant's policies may be subject to changes. In such cases, we will notify you via email. Thank you for your understanding in advance.

↓Booking is easy↓

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.