จองที่ร้าน Hakata Motsunabe Ooyama Hakata-Ichibangai

▶Online reservations are available for 1 to 4 people only for dinner time (starting 15:00 to 21:00) for 1 month.
▶Please note that the seat specification may not meet your request.
▶If you can not contact after 15 minutes of booking, please contact us if you are late as it may be treated as cancellation.
▶The seating hours are limited to 2 hours.
▶Dinner time is closed at 22:30 LO / 23: 00.

▶ The taste of “Mot Pot Oyama” at home ...  ★ The Stock page from here ★
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

The seating hours will be 2 hours. Please note.
※ 90 minutes last order

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.