Đặt bàn tại Hakata Motsunabe Ooyama Hakata-Ichibangai

▶Online reservations are available for 1 to 4 people only for dinner time (starting 15:00 to 21:00) for 1 month.
▶Please note that the seat specification may not meet your request.
▶If you can not contact after 15 minutes of booking, please contact us if you are late as it may be treated as cancellation.
▶The seating hours are limited to 2 hours.
▶Dinner time is closed at 22:30 LO / 23: 00.

▶ The taste of “Mot Pot Oyama” at home ...  ★ The Stock page from here ★
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

The seating hours will be 2 hours. Please note.
※ 90 minutes last order

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.