จองที่ร้าน Genyadana Hamadaya

●A cover charge will be added for dinner.
●We Hamadaya welcome our guests and offer only private rooms to ensure the comfort, privacy and ultimate safety of our guests.
●For large parties of 6 guests and above, please call or email us directly to make a reservation.
●Please let us know the purpose of your meal (birthday, business dinner, etc.) and dietary restrictions or food allergies in advance.
●Children under the age of 6 are welcome only for lunch time and Saturdays.
 ●For children under the age of 6, please be sure to indicate if the children's menu is necessary.
 ●For the number of guests, please be sure to include all of the guests who will dine with us except for the infants.
●20% service charge will be added to the displayed prices.
●Please be informed that the prices of our lunch course menu and its service fee will be changed from 2022.
◆New lunch course menu prices are : 19,800yen (tax included), 33,000yen (tax included), with 20% service charge.


▶▶▶ Click here for product sales ◀◀◀

การร้องขอ

Kindly inform that we accept the inquiry in English via an email only
As an option, authentic Geisha performance and entertainment ( traditional dance, songs, “shamisen” music, playing traditional games etc. ) is available with an additional fee.

Geisha entertainment fee ( 2 hours ) :

2 Geisha ( including 1 shamisen player ) : ¥120,000-
3 Geisha ( including 1 shamisen player ) : ¥180,000-
4 Geisha ( including 1 shamisen player ) : ¥240,000-

*Additional charge for every 30 minutes is 9,000JPY per Geisha.
*10% consumption tax will be charged additionally.
*Please note that we might not be able to arrange it depending on availability.
If you have allergies or food you can not eat, please be sure to fill in here.
Please enter 'no' if you don't.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป