จองที่ร้าน Hawaii · Ginza Onodera Sushi

▶ Online reservations are accepted up to one day prior to the reservation date.
▶Please inform us if you or anyone in your party has any dietary restrictions or allergies.
▶Our menus contain food allergens contained in raw fish, shellfish, as well as wheat, soy and eggs.
▶Consuming raw, undercooked seafood, shellfish, or eggs may increase your risk of foodborne illness.
▶In order to offer the best ingredients of the day, please note that the menu is subject to change.
Cancellation fee: On the booking date (24 hour). will charge $250 per person. This policy also applies to reductions of the party.
For reservations on the day or over 5 pax party,
please call the restaurant by phone. Reservations on the day it can not be canceled. Cancel surely call the shop.
☎ (808) 735-2375
▶We have limited parking spaces. We recommend carpooling if you coming in large groups.
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Should you have any allergy, please do let us know the detail in advance.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.