จองที่ร้าน Hibiya Heichinrou

1)We may call you about reservation.
2)Please fill in the details of your order.
3) Please put a call in to us for more than 50 people reservation.
4)If you cannot send it, please call the restaurant.

การร้องขอ

Which do you prefer, private room or dining area?
Private Room charge: 5400 yen ~

Smoking is allowed in private rooms. For Private room customers, please inform whether Smoking or Non-smoking. Dining area is Non-smoking.
Please inform if you need children’s chairs.
Please inform it if you have an allergy.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.