จองที่ร้าน Kokura Heichinrou Annex

1)We may call you about reservation.
2)Please fill in the details of your order.
3) Please put a call in to us for more than 50 people reservation.
4)If you cannot send it, please call the restaurant.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Which do you prefer, private room or dining area?
It becomes all seat smoking cessation.
Please inform it if you have an allergy.
Please inform the time if you have inconvenient to call.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.