Đặt bàn tại Kokura Heichinrou Annex

1)We may call you about reservation.
2)Please fill in the details of your order.
3) Please put a call in to us for more than 50 people reservation.
4)If you cannot send it, please call the restaurant.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Which do you prefer, private room or dining area?
It becomes all seat smoking cessation.
Please inform it if you have an allergy.
Please inform the time if you have inconvenient to call.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.