จองที่ร้าน Hikariya Nishi

การร้องขอ

アレルギーをお持ちの食材はございますか?
アレルギーをお持ちの場合、
その食材は出汁やエキス、ソースのように形の無い状態は召し上がれますか?
質問2で「食べれません」の場合、具体的な食材名をご記入ください。

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.