จองที่ร้าน Hikariya Nishi

Dress Code Information
We recommend smart casual dress.
We ask that you refrain from wearing sweatshirts, jerseys, half pants, and other light clothing.
Jeans and sneakers are acceptable, but please refrain from wearing anything that exposes too much skin or is damaged.

Jackets are recommended for men, but not required.
Sandals and mules are not permitted.

การร้องขอ

Do you and your companions have any food allergies?
If you and your guests are allergic to an ingredient, can you eat that ingredient in its unshaped state, such as in a broth, extract, or sauce?
Can you eat it in its unshaped form?
Please provide us with the name of the specific ingredient.
If "No" to question 2, please give specific names of ingredients.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน