จองที่ร้าน Terrace Restaurant - HILTON TOKYO NARITA AIRPORT

▶ Reservation of 9 persons and above, please call our restaurant reservation center.
▶ When you accompany child/infant, please state the number including them.
▶ Prices are inclusive of applicable tax and service charge.
▶ Please be aware that if we don’t hear from you by the reservation time, we may have to release your seats.
▶ If you are allergy to any food stuff, please state them specifically.
▶ We may not be able to meet your request of seat preference depending on seat availability.
▶ Upon confirmation of your seat, total amount of dining charge will not be indicated on the screen. We will charge you at cashier when you leave the restaurant.
▶There may be the situation you are unable to book online, it is due to seat availability. Please feel free to contact us by phone.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

For children under 5, please state their ages and number of booster seat you require..
If you are allergy to any food stuff, please state the details.
Interested in joining HHonors membership? You can refer the content by visiting following URL.
https://hiltonhonors3.hilton.com/en/terms/index.html

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.