จองที่ร้าน FRESH CONNECTION - Hilton Tokyo Bay

▶ Hours 7: 00 ~ 23: 00

▶ When ordering takeout products
ex.) In case of you order total 2 items, please enter the number of people as 2

Back to "Hilton Tokyo Bay Website">>

การร้องขอ

Please inform me of your request for the number of candles.
* If you do not need it, please let me know it.
«To guests who wish to deliver to the room at hotel»
13% delivery fee will be added if you wish to deliver to your room at hotel.
Therefore please note that the price will be settled with the room.
«To guests who wish to deliver to the room at hotel»
If you are out of the room at your designated time, we will set it in the refrigerator in the room, with the cake in the box.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.