จองที่ร้าน FRESH CONNECTION - Hilton Tokyo Bay

▶ Hours 7: 00 ~ 23: 00

▶ When ordering takeout products
ex.) In case of you order total 2 items, please enter the number of people as 2

Back to "Hilton Tokyo Bay Website">>

การร้องขอ

Are you staying on the day? ■ If you are staying at the hotel, please enter the name of the representative of the hotel. If you are not staying, please enter "None". (Answer example) Accommodation, representative Hilton Taro
使い捨て用カトラリーをお渡ししております。必要な数をこちらにごきさいください。
※不要の場合は0と入力ください。
※チョコレートご購入の方は特にお答えいただく必要はございません。

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.