จองที่ร้าน Restaurant Bonheur/Hotel New Akao

▶ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection. ▶ If you cannot contact us after 15 minutes of reservation time, we may be forced to cancel, so please be sure to contact us if you are late. ▶ If you cancel on the day, we will charge 100% of the meal fee. ▶ For reservations for 9 people or more, please contact the store directly. ▶ The shop (hotel) may contact you regarding your reservation. ▶ If you have children due to the size of your seat, please enter the age of your child in the "Request column". ▶ Please refrain from entering the hotel with the room clothes provided by the hotel. Inquiries by phone: 0557-83-6161
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

アレルギーの有無を選んでください。
アレルギーがある場合「アレルギーの内容」「人数」を要望欄に記入してください

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป