จองที่ร้าน Restaurant YURA-YURA - HOTEL ROYAL CLASSIC OSAKA

▶ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.
▶ If you cannot contact us after 10 minutes of reservation time, we may be forced to cancel. Please be sure to contact us if you are late.
▶ Same-day reservations can only be made by phone.
▶ For reservations for 10 people or more, please contact the store directly. Inquiries by phone: 06-6633-0052 (directly to the restaurant) Yurayura Official Homepage
65 ปีและมากกว่า
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please let us know if you have any allergic ingredients.
What did you see before making your reservation? (Multiple answers possible)

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.