Đặt bàn tại Restaurant YURA-YURA - HOTEL ROYAL CLASSIC OSAKA

▶ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.
▶ If you cannot contact us after 10 minutes of reservation time, we may be forced to cancel. Please be sure to contact us if you are late.
▶ Same-day reservations can only be made by phone.
▶ For reservations for 10 people or more, please contact the store directly. Inquiries by phone: 06-6633-0052 (directly to the restaurant) Yurayura Official Homepage
trên 65 tuổi
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Please let us know if you have any allergic ingredients.
What did you see before making your reservation? (Multiple answers possible)

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.