จองที่ร้าน Top of Universal - Hotel Keihan Universal Tower

※Any two discounts cannot be used together.
※Business hours may change and we may be privately reserved.
※All the photographs are images.
※Menu contents and ingrediens may very depending on buying and stock situation.
※If you have food allergies, please inform via email beforehand.
※For plans including a cake service, you wil be charged 100% cancellation fee for same-day or one day before cancellation.
※Since our cooking facility is not completely separated, we cannot deny the possibility of second mixture of allergen material through kitchen utensils and equipments. Allergen of ingredients are based on information from manufacturer. We appreciate your understandings for things mentioned above.
12 ปีและต่ำกว่า
6 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have allergies, please fill in here. (Example) 1 person is raw shellfish allergy (Please note that we cannot respond during the Christmas period12/21-12/25.)

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.