จองที่ร้าน I

▶ As regards the specification of the seat, we may not be able to comply with your request, so please be forewarned. Guests who make reservations from online will be informed of the seat of the counter.
▶ If you have allergies or poor foods, please fill in the request column. In addition, vegetarian menu, gluten-free preparation can not be accepted.
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

ご退店時間のご希望が御座いましたらご記載下さい。
※店主一人で調理をしております。当日のご退店時間のご希望はお受けすることが出来ません。
苦手な食材やアレルギーがあればご記載下さい。

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.